Vilkår og betingelser

Overnatting hos Fjordbris Hotell

Innsjekking/Utsjekking

Innsjekking er tilgjengelig fra kl. 15.00 på ankomstdagen. Utsjekking må skje senest kl. 11.00 på avreisedagen.

Avbestilling

Avbestillinger må gjøres minst 3 dager før ankomst for å unngå en natt's overnattingskostnad. Spesielle priser og kampanjer kan ha andre avbestillingsvilkår.

Barn og ekstrasenger

Barn under en bestemt alder kan bo gratis når de deler rom med voksne. Ekstrasenger kan være tilgjengelige på forespørsel og kan medføre ekstra kostnader.

Kjæledyr

Kjæledyr kan være tillatt på visse rom mot et ekstra gebyr. Vennligst gi beskjed ved booking.

Røyking

Alle rom og offentlige områder er røykfrie. Røyking er kun tillatt i anviste områder.

Ansvar for skader

Gjester vil bli holdt økonomisk ansvarlig for eventuelle skader på hotelleiendommen som er forårsaket av dem selv, deres gjester eller kjæledyr.

Tilgang til tjenester

Fjordbris Hotell forbeholder seg retten til å endre eller begrense tilgangen til visse fasiliteter, tjenester eller funksjoner uten forvarsel eller erstatning.

Personvern

Vi forplikter oss til å beskytte gjestenes personvern. All personlig informasjon som samles inn vil bli behandlet i samsvar med gjeldende personvernlover.

Force Majeure

Fjordbris Hotell skal ikke være ansvarlig for manglende oppfyllelse av forpliktelsene i denne avtalen dersom slike mangler skyldes omstendigheter utenfor hotellets kontroll, inkludert, men ikke begrenset til, naturkatastrofer, streik, strømbrudd, eller andre hendelser som ikke kunne ha blitt rimelig forutsett.

Endringer i vilkårene

Fjordbris Hotell forbeholder seg retten til å endre disse vilkårene og betingelsene til enhver tid. Enhver slik endring vil være gyldig fra tidspunktet de publiseres på hotellets offisielle nettside.


Accommodation at Fjordbris Hotell

Check-in/Check-out

Check-in is available from 3:00 PM on the day of arrival. Check-out must be completed by 11:00 AM on the departure day. 

Cancellation

Cancellations must be made at least 3 days before arrival to avoid a one-night accommodation charge. Special rates and promotions may have different cancellation terms. 

Children and extra beds

Children under a certain age may stay free when sharing a room with adults. Extra beds may be available on request and may incur additional charges.

Pets

Pets may be allowed in certain rooms for an additional fee. Please notify us when booking. 

Smoking

All rooms and public areas are non-smoking. Smoking is only permitted in designated areas.

Liability for damages

Guests will be held financially responsible for any damages to the hotel property caused by themselves, their guests, or pets.

Access to services

Fjordbris Hotel reserves the right to change or limit access to certain facilities, services, or features without notice or compensation 

Privacy

We are committed to protecting our guests' privacy. All personal information collected will be treated in accordance with applicable privacy laws.

Force Majeure

Fjordbris Hotel shall not be liable for failure to fulfill its obligations under this agreement if such failures are due to circumstances beyond the hotel's control, including but not limited to, natural disasters, strikes, power outages, or other events that could not have been reasonably foreseen.

Changes to the erms

Fjordbris Hotel reserves the right to change these terms and conditions at any time. Any such change will be valid from the time they are published on the hotel's official website.

Venner som skåler

Hva skjer på Fjordbris?

Fjordbris hotell i Stavanger er mer enn bare et sted å overnatte – det er et pulserende sentrum for kulturelle arrangementer og aktiviteter. Fra inspirerende konferanser og forretningsmøter til feiringer som bryllup og jubileer, skaper vi uforglemmelige opplevelser for våre gjester. Men det stopper ikke der. Vi arrangerer regelmessig arrangementer som gjør hvert besøk unikt og spennende. For de eventyrlystne tilbyr vi også et bredt spekter av utendørsaktiviteter. På Fjordbris hotell er det alltid noe som skjer – bli med på moroa!

hva skjer